Buffet Campagnard2021-02-03T21:06:27+00:00

Menu à 7 euros


Assortiment de crudité
****
Jambon cru
****
Terrine de campagne
****
Saucisson
****
Rôti de porc

Menu à 8 euros


Assortiment de crudité
****
Jambon blanc
****
Terrine de canard
****
Saucisson
****
Rôti de porc

A partir de 25 personnes

Menu à 9 euros


Assortiment crudité
****
Jambon cru

****
Jambon blanc
****
Terrine de canard
****
Saucisson
****
Rôti de veau